«Медицина докторы» бағдарламасы

«Медицина докторы» бағдарламасы

2015 жылдың тамыз айында медик-студенттерді алғашқы қабылдау үшін өз есігін ашқан Назарбаев Университетінің Медицина мектебі (NUSOM) Питтсбург Университетінің медицина мектебімен бірлесе отырып, денсаулық сақтаудағы қолданыстағы интеграцияланған академиялық жүйенің Қазақстан Республикасындағы алғашқы академиялық орталығы ретінде әзірленуде. NUSOM Республикада АҚШ-тың білім беру жүйесіне негізделген бірінші оқу бағдарламасын ұсынады, оны түрлі елдерден шақырылған биомедицина саласындағы әртүрлі оқытушылар мен мамандар ағылшын тілінде оқытады.

Оқу бағдарламасының қысқаша сипаттамасы

Назарбаев Университетінің Медицина мектебі (NUSOM) Құрама Штаттардың білім беру моделіне негізделген, Қазақстан Республикасындағы медицина мен денсаулық сақтаудың жаңа дәуірінің көшбасшысы болуға өз мақсатын қоятын дәрігерлерді дайындауға арналған төрт жылдық оқу жоспарын ұсынады. NUSOM оқу бағдарламасы студенттерді төрт жыл бойы ғылыми, сондай-ақ медицинаның этикалық құрамдас бөлігіне баса назар аударады. Оқу жоспарының мұқият әзірленген құрылымы белсенді және қатысуға негізделген оқытуды, проблемалық және командалық тәсілдерді, пациент пен қоғаммен ерте танысуды, сондай-ақ медицинаның мінез-құлықтық және әлеуметтік аспектілерімен іргелі және клиникалық биомедициналық ғылымдарда қатаң негіздерді интеграциялауды қамтиды. Негізгі мамандандыру сатып алынған базаға негізделе отырып, жаңа контентті біртіндеп енгізуді қамтамасыз ете отырып, оқу бағдарламасына біріктірілген.

Оқу уақыты кестеге сәйкес оқытудың алғашқы екі жылында шамамен дәрістердің үштен бірін құрайды; екінші бөлігі - демонстрацияларды, мәселелерді шешу жөніндегі жаттығуларды және практикалық сабақтарды қоса алғанда, топтарда оқыту; және үштен бірі - пациенттерді тексеруді, зертханалық жаттығуларды және жоғары дәлдікті моделдеумен сабақтарда дағдыларды дамытуды қоса алғанда практикалық қызмет. Тақырыптар барлық оқу кезеңінде қозғалатын тақырыптық блоктарға біріктірілген.

NUSOM оқу бағдарламасы бойынша пациентке фокус бірінші күннен "Being a Physician" курсына кіріспеден басталады. Одан әрі науқастың төсегінде, жұмыс ортасында және жалпы қоғамда дәрігердің іс - әрекеті мен мінез-құлқының көптеген аспектілерін зерттеу бойынша жаттығулармен қатар, сауалнама және физикальды тексеру жүргізу туралы курстар жүргізіледі. Алғашқы екі жыл ішінде студенттер аптасына бір рет Ұлттық медициналық холдинг ауруханаларында (NMH) жаңа дағдыларды қолданады. Basic Science блогы бірінші оқу жылының үш тоқсанынан өтеді және медициналық практиканың ғылыми базасының негізінде жатқан тілдік білім мен тұжырымдамаларды ұсынады. Organ System блогының курстары Patient Care және Patient, Physician, Society блоктарында параллель курстары бар физиология, патофизиология, фармакология және медицинаға кіріспе біріктіреді. Апта сайынғы талқылаулар, пациенттерге сауалнама жүргізу және емдеуге жатқызылған пациенттерді тексеру қажетті клиникалық дағдыларды нығайтады.

Оқытудың үшінші жылы сегіз субинтернаттан тұрады, олардың мақсаты клиникалық және клиникалық емес оқыту нысандарын оңтайландыру болып табылады. Төртінші жыл интернатураны, қосымша міндетті және факультативтік субинтернатураларды, сондай-ақ студенттер клиникалық тәжірибе алғаннан кейін кейбір аспектілерді қайта бағалауға мүмкіндік беретін жаратылыстану ғылымдары білімінің интеграциясын қамтиды.

2021 © School of Medicine