Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы магистратура

«Қоғамдық денсаулық сақтау магистрі» бағдарламасы түлектерге денсаулық сақтау, денсаулық сақтау және денсаулықты нығайту, денсаулық пен ауруды эпидемиологиялық зерттеу, денсаулық және мінез-құлық мәселелерімен байланысты басқару және басқару саласындағы мансап үшін қажетті соңғы халықаралық стандарттарға негізделген дағдылар мен құзыреттер жиынтығын ұсынады. бағдарлар, биостатистика, денсаулық сақтау жүйелері мен нысандары зерттеулер және денсаулық сақтау саясатын әзірлеу. Осы бағдарлама бойынша алынған құзыреттер ұлттық және халықаралық деңгейде мемлекеттік және жеке сектордағы жұмыс берушілердің кең ауқымында сұранысқа ие.

Жалпы ақпарат

Тіркеу кезеңдері

Қабылдау талаптары

Талапкерлерге арналған құжаттар тізімі

Манызды күндері

Үмікерлерге қойылатын статустар

Оқытушылар құрамы

Жалпы ақпарат

Кампус: Астана, Қазақстан, NUSOM ғимараты, ауруханалар

Тілі: Ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілі

Оқыту түрі: Күндізгі

Ұзақтығы: 2 жыл

Жалпы ECTS кредиті: 120


Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі және оның еншілес ұйымдары мен орталықтары, сондай-ақ Ұлттық медициналық холдинг ДСМ бағдарламасы бойынша оқытылған мамандарды жұмысқа алады. Біріккен Ұлттар Ұйымында (ДДСҰ, ЮНИСЕФ, БҰҰДБ, ЮНЭЙДС және т.б.) денсаулыққа қатысты ұстанымдар және тар бағыттағы халықаралық ұйымдар (USAID) әрдайым дерлік ДСМ дәрежесі бар үміткерлерді жалдайды немесе таңдайды. Ауруханаларда және басқа денсаулық сақтау мекемелерінде әкімшілер, зерттеушілер және бағалаушылар ретінде ДСМ дәрежесі бар оқытылған қызметкерлерге қажеттілік артып келеді. Жеке секторда фармацевтикалық, медициналық сақтандыру және биотехнологиялық компаниялар қоғамдық денсаулық сақтау мамандарын жұмыс істейді. Кейде ДСМ түлектері өз ісін ашады.

Қазақстанда да, шетелде де жоғары оқу орындарының саны артып келеді, ДСМ бағдарламасының түлектерін оқытушылық, әкімшілік жұмыстарға және ғылыми қызметкер ретінде жұмысқа алуда. Денсаулық сақтау министрлігі сонымен қатар Қазақстаннан тыс университеттерде денсаулық сақтау саласындағы PhD дәрежесін алғысы келетін түлектер үшін аралық қадам болып табылады.


Денсаулық сақтау министрлігі бағдарламасының мақсаты

Сапалы жаңа деңгейде білім алу және халыққа денсаулық мәселелерін, денсаулық жағдайын және аурулардың, мүгедектіктің және мезгілсіз өлімнің алдын алу және күресу үшін ауруларды диагностикалау мәселелерін шешуге бағытталған халықаралық мойындалған озық тәжірибелерді оқыту арқылы студенттерді тарту.

 • Түлектерге медициналық және биомедициналық зерттеулер жүргізу және халықаралық стандарттарға негізделген жоғары сападағы бағдарламалық бағалау жүргізу үшін денсаулық сақтау туралы білім беру.
 • Бітірушілерге денсаулық сақтау объектілерін әкімшілендіруде денсаулық сақтау қызметін басқару және бағалау және денсаулық сақтау саясатын әзірлеу саласындағы құзыреттіліктерді қамтамасыз ету.
 • Қоғамдық денсаулыққа әсер ететін мәселелерді этикалық, сыни тұрғыдан бағалау және шешу үшін көптеген пәндерден білім мен әдістерге сүйенетін білікті қоғамдық денсаулық сақтау мамандарын дайындаңыз.

Денсаулық сақтау министрлігі бағдарламасының оқу нәтижелері

Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы магистратураны сәтті аяқтағаннан кейін түлектер:

 • Нақты популяциялардың денсаулық сақтау қажеттіліктерін бағалау, соның ішінде денсаулық детерминанттарының, аурушаңдықтың, өлім-жітім мен мүгедектіктің, аурудың ауыртпалығының таралуының сыни сипаттамасын және тиімдірек және үнемді шараларды әзірлеуді ақпараттандыру үшін қолдану.
 • Денсаулық сақтау саласындағы мақсатты саясаттарды, жобалар мен бағдарламаларды әзірлеу, талдау және енгізу.
 • Мониторинг және бағалау және басқа әдістер арқылы осы қоғамдық денсаулық сақтау араласуының барабарлығы мен тиімділігін қамтамасыз ету.
 • Жалпы жұртшылық пен кәсіби топтар арасында мақсатты аудиторияға қоғамдық денсаулық туралы хабарламаларды тарату және тарату, соның ішінде халықаралық конференцияларға ғылыми мақалалар жазу және халықаралық рецензияланған биомедициналық және қоғамдық денсаулық журналдарына жіберу.
 • Денсаулық жағдайының психоәлеуметтік детерминанттары мен этиологияларын анықтауды және денсаулық пен әл-ауқатты жақсарту үшін мінез-құлық шараларын әзірлеуді қоса алғанда, зерттеулер мен тәжірибеге мінез-құлық туралы ғылымдарды қолдану.
 • Биомедициналық ғылымдарды қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы зерттеулер мен тәжірибеде қолдану, оның ішінде жұғу жолдары мен этиологиясын, патофизиологиясын және вакциналарға қожайынның реакциясын, химиопрофилактиканы және қоғамдық денсаулық сақтау үшін маңызды аурулардың алдын алу, емдеу және емдеу үшін фармакологиялық әдістерді сипаттау мен бағалау.
 • Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы зерттеулер мен тәжірибеге, соның ішінде ауруға, мүгедектікке және өлімге, әсіресе сезімтал популяцияларға байланысты қоршаған ортаға әсерді анықтау және бағалау және тәуекелдерді бағалау/қауіптерді басқару талдауын жүргізу үшін экологиялық білімді қолдану.
 • Менеджмент ғылымын денсаулық сақтау жүйесінің ұйымдары мен құрылымдарының сипаттамасын, денсаулық сақтау жүйесінің үлгілерін бағалауды, стратегиялық жоспарлау мен ұйымдық дизайндағы өзгерістер арқылы денсаулық сақтау қызметін басқаруды бағалау мен жетілдіруді, адам ресурстарын басқаруды қолдануды қоса алғанда, қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы зерттеулер мен тәжірибеге қолдану. стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу тұжырымдамалары және бюджеттерді дайындау.
 • Сандық ғылымдар білімін денсаулыққа қатысты сандық зерттеулерді және статистикалық талдауды жобалау, жүргізу, талдау және түсіндіру, эпидемиологиялық қадағалауды жоспарлау және жүргізу, биомедицина және қоғамдық денсаулық саласындағы жарияланған рецензияланған әдебиеттерді сынау және түсіндіру үшін қолдану.
 • Денсаулықты зерттеу мен сынды жобалау, жүргізу, талдау және түсіндіру үшін сапалы ғылымдардың білімін қолданыңыз.
 • Жаңа білім мен дағдыларды алдыңғы оқу және тәжірибемен біріктіруді жеке және кәсіби мәнді мәнмәтіндерде сыни және таңдаулы қолдану арқылы көрсету, соның ішінде өмір бойы білім алуды және ашық сыни ойлауды ынталандыру.

Оқуды бітіргеннен кейін мансаптық өсу және білім алу мүмкіндіктері.

Денсаулық сақтау министрлігінің түлектері тек елімізде ғана емес, шетелде де еңбек нарығында сұранысқа ие. «Қазақстан 2050» стратегиясында профилактикалық медицинаға, қоршаған ортаны қорғауға, халықтың денсаулығына және медициналық көмекке қолжетімділікке басымдық берілген – бұл үшін денсаулық сақтау саласының мамандары қажет.

Тіркеу кезеңдері

1 ҚАДАМ. Жеке кабинетті құрыңыз

Жеке кабинетті құру үшін www.admissions.nu.edu.kz порталында тіркеліңіз. Жеке кабинетте берілген өтінім беру тәртібі туралы нұсқауларды оқыңыз.


2 ҚАДАМ. Өтінім формасын толтырып, қажетті құжаттарды тіркеңіз

Өтінім формасын толтырып, қажетті құжаттарды тіркеңіз:

1. Жеке куәліктің немесе төлқұжаттың сканерленген көшірмесі;

2. Жеке кабинеттегі үлгі бойынша қорытынды оқу үлгерімі туралы орта мектеп немесе жоғары оқу орны туралы аттестаттың (аттестат/диплом) сканерленген көшірмесі немесе мектептен анықтама (справка);

3. Ағылшын тіліндегі мотивациялық хат;

4. Сертификаттардың жарамды көшірмелері. Стандартталған тесттердің нәтижелері тест әкімшілері арқылы тікелей Университетке жіберілуі керек.


3 ҚАДАМ. Өтінім беру ақысын төлеңіз

Өтінім беру ақысы банк картасымен сіздің жеке кабинетіңіз арқылы онлайн режимінде төленеді.

Төлеу сомасы 5 000 теңге. Өтінім беру ақысы қайтарылмайды.


4 ҚАДАМ. Тіркеу процесін аяқтаңыз

“Submit application” түймесін басу арқылы тіркеу процесін аяқтаңыз. Жіберілгеннен кейін үміткерлер өз өтінімдерін өзгерте алмайды.


5 ҚАДАМ. IELTS/TOEFL сертификаттарын жүктеп салыңыз

Жеке кабинетіңізде "Upload IELTS/TOEFL" секциясына IELTS/TOEFL сертификаттарын жүктеп, сертификат туралы қажетті ақпаратты толтырыңыз.


Одан арғы қадамдар

Өтініміңіздің статусы туралы білу үшін НУ Студенттерді қабылдау департаментінен және жеке кабинетіңізден келетін хабарландыруларды көру үшін электрондық поштаңызды тексеріңіз.


Тіркелу немесе онлайн өтінім беру кезінде қиындықтар туындаса, info_admissions@nu.edu.kz мекенжайына хабарласыңыз. Сұрауларыңызды жіберу кезінде ЖСН және/немесе өтінім берушінің ID нөмірін қолданыңыз.

Оқуға қабылдау талаптары

Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы магистратура бағдарламаcына оқуға түсетін үміткерлерде:

 • Тиісті саладағы бакалавр (немесе баламасы) және/немесе магистр дәрежесінің (немесе баламасы) болуы тиіс. Өтінімдерді беру кезеңі ішінде соңғы оқу жылының студенттері ағымдағы ресми транскрипттерді ұсына алады. Оқуға қабылдауға ұсынылған үміткерлер Бағдарламаға қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін түпкілікті транскрипт пен дипломды ұсынулары тиіс. Университеттің түлектері кейіннен бір айдың ішінде дипломды ұсына отырып, дәреже берілгенін растайтын транскрипттің негізінде бағдарламаға қабылданады;
 • Үміткерлер өздері оқыған университеттен олардың мекемеде оқуын бітіргені және түпкілікті транскриптті және/немесе дипломды ресми табыс ету белгіленген күнге жоспарланғаны туралы растауын алғанда ғана шартты түрде оқуға қабылдануы мүмкін. Мұндай жағдайда оқуға қабылдау туралы шешімде үміткер қажетті құжаттарды Университетке ұсынатын уақыт кезеңі көрсетілуі тиіс;
 • ең төменгі CGPA 4.00-ден кемінде 2.75 немесе үміткердің дәрежесінің баламасы болуы;
 • ағылшын тілін білудің қажетті деңгейі;
 • жазудың көрнекті дағдылары, GRE немесе GMAT тестісіне сәйкес талдамалық және математикалық дағдылар (опциялық). GRE/GMAT ресми балы міндетті талап емес екендігіне қарамастан, үміткер GRE/GMAT жоғары балының көмегімен өз өтінімінің деңгейін жоғарылата алады;
 • негіздеме хатта Бағдарламаға қызығушылық пен уәждеменің жоғары деңгейін көрсетуі;
 • екі құпия ұсыным хат;
 • тек фармакология және токсикология саласындағы магистратура және Спорттық медицина және оңалту саласындағы магистратура бағдарламаларына ғана: жұмыс тәжірибесін растау, оның ішінде биологиялық және/немесе медициналық зерттеулерді жүзеге асыру бойынша волонтерлық жұмыс (бар болғанда). Бұл міндетті емес талап болса да, үміткер өзінің өтінім нысанын осындай растау құжаттарымен күшейте алады.

Ағылшын тілі бойынша ең төменгі талаптар

 • Бағдарламаға қабылдау үшін ағылшын тілі бойынша тестілеудің қорытындыларына қойылатын ең төменгі талаптар мынадай:
 • IELTS тесті бойынша жалпы балл 6,5 немесе жоғары (әрбір бөлім бойынша кемінде 6.0) немесе ETS сайтында жарияланған шкалаға сәйкес TOEFL-дің балама нәтижесі (Home edition-нан басқа);
 • Назарбаев Университетінің бағдарламасына дайындық жылына оқуға түсу үшін ағылшын тілін білудің IELTS тестісі бойынша нәтижелерге қойылатын ең төменгі талап 5,5 балды құрайды, бір бөлім бойынша 5.0 нәтижесімен немесе ETS сайтында жарияланған шкалаға сәйкес TOEFL-дің балама нәтижесі (Home edition-нан басқа);
 • Бағдарламаға түсетін үміткерлер Қабылдау комиссиясының шешімімен мынадай жағдайлардың бірінде:

- ағылшын тілі ресми қарым-қатынас, оқыту және күнделікті тұрмыстық тіл болып табылатын елде академиялық дәрежені алғанда;

- ағылшын тілінде оқытылатын бағдарламалар бойынша білім алу қорытындысы бойынша бакалавр немесе магистр дәрежесін алғанда;

- егер үміткер Университеттің түлегі болып табылса, ағылшын тілі бойынша тестілеу нәтижелерін ұсынудан босатылуы мүмкін.

Конкурсқа қатысуға онлайн өтінім беру кезеңінде талапкерлерге арналған құжаттар тізімі

 • Өтінімнің толтырылған нысаны;
 • Жеке куәлік немесе паспорт;
 • Аты-жөнін өзгерткенін растайтын ресми құжат (егер қолданылса);
 • Диплом берілген дәрежесімен және транскрипт;
 • Бағдарламаға құжаттарды онлайн тапсыру кезінде күші бар IELTS немесе TOEFL сертификаты (Home edition-нан басқа) (егер қолданылса);
 • Оқыту тілі ретіндегі ағылшын тілін білетіндігін растайтын құжат. (ағылшын тілінде оқытылатын бағдарлама бойынша білім беру негізінде академиялы дәреже берілген үміткерлер үшін ғана және IELTS немесе TOEFL (Home edition-нан басқа) сертификатын ұсынудан босату сұратылады);
 • Құжаттарды онлайн тапсыру сәтінде күші бар GRE/GMAT нәтижелері (опциямен);
 • Соңғы 12 айдың ішінде жазылған екі құпия ұсыным хат (ұсыным хат беретін тұлғалар электронды немесе қағаз нысанында ұсынады);
 • Негіздеме хат (500 сөз немесе одан аз);
 • Медициналық анықтама 075у (Қазақстан азаматтары үшін) немесе жалпы денсаулық жағдайын білдіретін ұқсас медициналық анықтама (халықаралық үміткерлер үшін);
 • Сотталғаны немесе сотталмағаны туралы анықтама;
 • Үміткердің/Студенттің жеке деректерін өңдеуге келісімі;
 • Тек фармакология және токсикология саласындағы магистратура және Спорттық медицина және оңалту саласындағы магистратура бағдарламаларына ғана: жұмыс тәжірибесін растау, оның ішінде түйіндемеде, ұсыным хаттарда, сондай-ақ басқа да құжаттарда биологиялық және/немесе медициналық зерттеулерді жүзеге асыру бойынша волонтерлық жұмыс (бар болғанда).
 • Қажет болған жағдайда Қабылдау комиссиясы немесе Қабылдау департаменті қосымша құжаттарды сұрай алады.

Маңызды күндер

2023-2024 академиялық жыл бойынша оқыту конкурсына қатысатын үміткерлер үшін маңызды күндер

Магистратура бағдарламаларына конкурсқа қатысуға онлайн өтінімдерді қабылдау мерзімі:

 • Шетел азаматтары үшін: 30 қараша 2022 ж. - 28 ақпан 2023 ж.
 • ҚР азаматтары үшін: 30 қараша 2022 ж. - 18 сәуір 2023 ж.

IELTS/TOEFL, GRE/GMAT сертификаттарын тапсырудың соңғы мерзімі:

 • Шетел азаматтары үшін: 15 наурыз 2023 ж.
 • ҚР азаматтары үшін: 15 наурыз 2023 ж.

Бағдарлау аптасының басталу күні: тамыз 2023

Оқудың басталуы: тамыз 2023

Үмікерлерге қойылатын статустар

Барлық тіркелген үміткерлер өз конкурсқа қатысу өтінімінің статусы туралы Жеке кабинетте таныса алады. Төмендегі статустардың сипаттамасы үміткердің Жеке кабинетінде қойылу ретімен орналастырылған.


Application in processing. Үміткердің құжаттарыңы тексерістен өтуде екенін білдіретін аралық статус. Қабылдау комиссиясы өтінімді және құжаттарды тексеріп, келесі кезең туралы хабарлайды. Қорытынды шешім туралы ақпарат үміткердің электрондық поштасына жіберілетін болады.


Does not meet entry requirements. Үміткер бағдарламаның ең төменгі қабылдау талаптарына сәйкес келмейді. Бұл статус Университеттің Студенттерді оқуға қабылдау департаменті өтініш нысандарын және құжаттарды тексергеннен кейін қойылады.


Disqualified. Емтихандағы немесе байқаудағы өрескел бұзушылықтар үшін конкурстан шығарылған. Мысалы, ол қасақана жалған ақпарат берді.


Rejected by Admissions Committee. Конкурс кезеңдердің бірінде Қабылдау комиссиясы үміткерді бағдарламаға ұсынбауға шешім қабылдады.


Transfer to another program. Үміткердің өтінішін қарастыру кезінде Қабылдау комиссиясы үміткерді сол мектептегі басқа бағдарлама Қабылдау комиссиясының қарауына ұсынуға шешім қабылдады.


Pending. Үміткердің өтініші қаралуда.


Waiting list. Қабылдау комиссиясы үміткердің өтінішін қарауды аяқтап, оны күту тізіміне қою туралы шешім қабылдады. Мұндай үміткерлер Университеттен хабарлама күтуі керек, өйткені басқа үміткерлер оқудан бас тартса, оларға оқуға шақыру хаты жіберілуі мүмкін.


Recommended for admission to Zero Year of Graduate programs. Қабылдау комиссиясы үмңткерді Zero Year of Graduate program бағдарламасына ұсынуға шешім қабылдады. “Магистратура бағдарламаларының дайындық жылы” (Zero Year of Graduate programs) – Назарбаев Университеті Мектептерінің магистратураға тікелей түсу үшін тілдік талаптарға сай келмейтін, магистрлік бағдарламаларға қарқынды тілдік, академиялық және ғылыми дайындықтары бар екі семестрлік күндізгі бағдарлама.


Recommended for admission to program. Қабылдау комиссиясы үміткерді бағдарламаға ұсынуға шешім қабылдады.


Recommended for conditional admission. Қабылдау комиссиясы үміткерді бағдарламаға шартты түрде ұсыну туралы шешім қабылдады. Үміткер көрсетілген мерзім ішінде қажетті құжаттарды тапсырып, шартты орындауы қажет.


Withdrawn. Конкурстан алып тастау туралы шешім қабылдаған үміткерлер.


Accepted Program admission offer. Статус оқуға шақыру хаттарын алған, келісімін берген және Университеттің ұсыным-хатындағы барлық шарттарын орындаған үміткерлерге қойылады


Accepted Zero Year of Graduate program admission offer. Статус Zero Year of Graduate programs бағдарламасына оқуға шақыру хаттарын алған, келісімін берген және Университеттің ұсыным-хатындағы барлық шарттарын орындаған үміткерлерге қойылады.


Refused admission offer. Үміткерді қабылдау ұсынылды, бірақ ол оқудан бас тартты.


Refused in favor of another NU program. Бірнеше жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламаға тапсырған үміткерлерге қатысты статус. Үміткер басқа бағдарламаны таңдау туралы шешім қабылдағанда қойылады.


Deferred. Үміткер бағдарламаға қабылданды, бірақ оқуын келесі жылға қалдыруға шешім қабылдады.


Did not submit the documents/Refused. Үміткер құжаттардың түпнұсқасын белгіленген уақытқа дейін тапсырмады, яғни Университетте білім алудан бас тартты.


Did not come to Orientation week/Refused. Үміткер оқу туралы ұсынысты қабылдады, құжаттарын тапсырды, бірақ бағдарлау аптасына қатыспады. Босатылған орынға күту тізіміндегі үміткерлерді шақыруға болады.


Enrolled to program. Үміткер Университетке негізгі бағдарламаға оқуға қабылданды. Статус Провосттың қабылдау туралы шешімі шыққаннан кейін қойылады.Үміткер ресми түрде студент болып саналады.


Enrolled to Zero Year of Graduate programs. Кандидат Zero Year of Graduate programs бағдарламасына қабылданды. Cтатус Провосттың қабылдау туралы шешімі шыққаннан кейін қойылады. Үміткер ресми түрде студент болып саналады.

Оқытушылар құрамы

Сұрақтарыңыз бар ма?
Контактілеріңізді қалдырыңыз және біздің қабылдау менеджерлері жақын арада сізбен байланысады.
2023-2024 жылдарға арналған өтініш беру мерзімі аяқталады
Қүн
Сағат
Минут
Секунд