Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы магистратура

«Қоғамдық денсаулық сақтау магистрі» бағдарламасы түлектерге денсаулық сақтау, санитарлық ағарту және денсаулықты нығайту, денсаулық пен ауруды эпидемиологиялық зерттеу, денсаулық пен мінез-құлық бағдарын зерттеу, биостатистика, денсаулық сақтау жүйелері мен нысандарын зерттеу және денсаулық сақтау саясатын әзірлеуге байланысты әкімшілік және басқару саласындағы мансаптық өсу үшін қажет болатын ең жаңа халықаралық стандарттарға негізделген дағдылар мен құзыреттер жиынтығын ұсынады. Осы бағдарлама бойынша алынған құзыреттер мемлекеттік және жеке секторда ұлттық және халықаралық деңгейде жұмыс берушілердің сұранысына ие.

Жалпы ақпарат

Кампус: Қазақстан, Астана қ., НУ Медицина мектебінің ғимараты

Тілі: Ағылшын тілінде

Оқыту түрі: Күндізгі бағдарлама, кампуста

Ұзақтығы: 2 жыл

Жалпы ECTS кредиті: 120


Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі және оның еншілес институттары мен орталықтары, сондай-ақ Ұлттық медициналық холдинг ҚДМ бағдарламасы бойынша оқытылған мамандарды жалдайды. Біріккен Ұлттар Ұйымында (ДДҰ, ЮНИСЕФ, БҰҰДБ, ЮНЭЙДС және т.б.) денсаулық сақтаумен байланысты лауазымдарға және тар бағытталған халықаралық ұйымдарға (USAID) әрдайым МОЗ дәрежесі бар кандидаттарды жалдайды және артығырақ көреді. Ауруханалар мен басқа да денсаулық сақтау мекемелерінде әкімшілер, зерттеушілер және бағалау мамандары ретінде ҚДМ дәрежесі бар қызметкерлерге қажеттілік артып келеді. Жеке секторда фармацевтикалық, медициналық сақтандыру және биотехнологиялық компаниялар қоғамдық денсаулық сақтау мамандарын жалдайды. Кейде ҚДМ түлектері өз бизнесін бастайды.


Қазақстанда да, одан тыс жерлерде де көп университеттер ҚДМ бағдарламасы бойынша түлектерді оқыту, әкімшілік жұмыс және зерттеушілер ретінде жалдайды. Сондай-ақ, ҚДМ Қазақстаннан тыс университеттерде қоғамдық денсаулық сақтау саласында докторлық дәреже алғысы келетін түлектер үшін аралық кезең болып табылады.


Қоғамдық денсаулық сақтау бағдарламасының бағыты

Аурулардың, мүгедектіктің және мезгілсіз өлімнің алдын алу және онымен күресу мақсатында денсаулық жағдайы және ауруларды диагностикалау мәселелерін шешуде халыққа бағытталған халықаралық деңгейде танылған үздік тәжірибелерді сапалы жаңа деңгейде оқыту арқылы оқушыларды шақыру.

 • Медициналық және биомедициналық зерттеулер жүргізу және халықаралық стандарттар негізінде жоғары сапалы бағдарламалық бағалау жүргізу үшін түлектерге қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы білімді беру.
 • Түлектерді денсаулық сақтау қызметтерін басқару және бағалау, денсаулық сақтау мекемелерін әкімшілендіру және денсаулық сақтау саясатын әзірлеу саласындағы құзыреттермен қамтамасыз ету.
 • Этикалық, сыни бағалау және халықтың денсаулығына әсер ететін мәселелерді шешу үшін әртүрлі пәндердің білімі мен әдістеріне сүйенетін білікті қоғамдық денсаулық сақтау мамандарын даярлау.

Қоғамдық денсаулық сақтау бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері

Қоғамдық денсаулық сақтау бағдарламасы бойынша магистратураны сәтті аяқтағаннан кейін түлектер:

 • Денсаулық детерминанттарының, сырқаттанушылықтың, өлім-жітім мен мүгедектіктің, ауруға байланысты ауыртпалықтың таралуының сыни сипаттамасын қоса алғанда, халықтың белгілі бір топтарының денсаулық қажеттіліктерін бағалайды және неғұрлым тиімді және экономикалық тұрғыдан тиімді болатын ем туралы хабарлай алады;
 • Денсаулық сақтау саласындағы мақсатты саясаттарды, жобалар мен бағдарламаларды әзірлейді, талдайды және іске асырады;
 • Мониторинг және бағалау және басқа да құралдар арқылы қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы араласудың дәлдігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді;
 • Қоғамдық денсаулық сақтау туралы хабарламаларды көпшілікке және кәсіби топтарға мақсатты аудиторияға таратады, соның ішінде халықаралық конференцияларға ғылыми жұмыстар жазады және биомедицина мен қоғамдық денсаулық сақтау бойынша халықаралық рецензияланған журналдарға ұсынады;
 • Мінез-құлық ғылымдарын ғылыми зерттеулер мен практикада қолдану, соның ішінде денсаулық жағдайының психоәлеуметтік детерминанттары мен этиологияларын анықтау және денсаулық пен әл-ауқатты жақсарту үшін тәлімдік қарауларды әзірлейді;
 • Биомедициналық ғылымдарды қоғамдық денсаулық сақтауды зерттеу мен тәжірибеде қолданады, соның ішінде берілу әдістері мен этиологиясын, патофизиологиясын және иесінің вакциналарға реакциясын, химиопрофилактиканы және фармакологиялық әдістерін сипаттайды және бағалайды, денсаулық сақтау үшін маңызды аурулардың алдын ала және емдей біледі;
 • Қоршаған ортаның жай-күйі туралы білімді денсаулық сақтауды зерттеу мен тәжірибеде қолданады, соның ішінде ауруға, мүгедектікке және өлімге байланысты қоршаған ортаға әсерін анықтайды және бағалайды, әсіресе сезімтал популяциялар үшін және тәуекелдерді бағалау / тәуекелдерді басқару талдауын жүргізе алады;
 • Денсаулық сақтау жүйелерінің ұйымдары мен құрылымдарын сипаттауды, денсаулық сақтау жүйелерінің үлгілерін бағалауды, стратегиялық жоспарлау мен ұйымдастырушылық дизайндағы өзгерістер арқылы денсаулық сақтау қызметтерін басқару мен жетілдіруді қоса алғанда, қоғамдық денсаулық сақтауды зерттеу мен тәжірибеде басқару ғылымдарын қолданады,стратегиялық мақсатқа жету және бюджеттерді дайындау үшін адам ресурстарын басқару тұжырымдамаларын қолдана біледі;
 • Денсаулық сақтау саласындағы сандық зерттеулерді әзірлеу, жүргізу, талдау және түсіндіру, эпидемиологиялық қадағалауды жоспарлау және жүргізу, сондай-ақ биомедицина және қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы рецензияланған әдебиеттерді сынау және түсіндіру үшін сандық ғылымдар туралы білімді қолдана алады;
 • Денсаулық сақтау саласындағы зерттеулер мен сындарды әзірлеу, жүргізу, талдау және түсіндіру үшін сапалы ғылымдар туралы білімді қолдана біледі;
 • Жаңа білім мен дағдыларды жеке және кәсіби маңызды контексте сыни және таңдамалы түрде қолдану арқылы алдыңғы біліммен және тәжірибемен біріктіруді көрсетеді, соның ішінде өмір бойы білім беруге және ашық сыни ойлауға ықпал ете алады.

Дәрежені алғаннан кейінгі мансаптық өсу және білім алу мүмкіндіктері

ҚДМ түлектері еңбек нарығында біздің елде ғана емес, шетелде де сұранысқа ие. «Қазақстан 2050» стратегиясы профилактикалық медицинаны, қоршаған ортаны қорғауды, халықтың денсаулығын және денсаулық сақтауға қолжетімділікті басымдықтар ретінде айқындайды — бұл үшін қоғамдық денсаулық сақтау саласында білікті мамандар қажет.

Тіркеу кезеңдері

1 ҚАДАМ. Жеке кабинетті құрыңыз

Жеке кабинетті құру үшін www.admissions.nu.edu.kz порталында тіркеліңіз. Жеке кабинетте берілген өтінім беру тәртібі туралы нұсқауларды оқыңыз.


2 ҚАДАМ. Өтінім формасын толтырып, қажетті құжаттарды тіркеңіз

Өтінім формасын толтырып, қажетті құжаттарды тіркеңіз:

1. Жеке куәліктің немесе төлқұжаттың сканерленген көшірмесі;

2. Жеке кабинеттегі үлгі бойынша қорытынды оқу үлгерімі туралы орта мектеп немесе жоғары оқу орны туралы аттестаттың (аттестат/диплом) сканерленген көшірмесі немесе мектептен анықтама (справка);

3. Ағылшын тіліндегі мотивациялық хат;

4. Сертификаттардың жарамды көшірмелері. Стандартталған тесттердің нәтижелері тест әкімшілері арқылы тікелей Университетке жіберілуі керек.


3 ҚАДАМ. Өтінім беру ақысын төлеңіз

Өтінім беру ақысы банк картасымен сіздің жеке кабинетіңіз арқылы онлайн режимінде төленеді.

Төлеу сомасы 5 000 теңге. Өтінім беру ақысы қайтарылмайды.


4 ҚАДАМ. Тіркеу процесін аяқтаңыз

“Submit application” түймесін басу арқылы тіркеу процесін аяқтаңыз. Жіберілгеннен кейін үміткерлер өз өтінімдерін өзгерте алмайды.


5 ҚАДАМ. IELTS/TOEFL сертификаттарын жүктеп салыңыз

Жеке кабинетіңізде "Upload IELTS/TOEFL" секциясына IELTS/TOEFL сертификаттарын жүктеп, сертификат туралы қажетті ақпаратты толтырыңыз.


Одан арғы қадамдар

Өтініміңіздің статусы туралы білу үшін НУ Студенттерді қабылдау департаментінен және жеке кабинетіңізден келетін хабарландыруларды көру үшін электрондық поштаңызды тексеріңіз.


Тіркелу немесе онлайн өтінім беру кезінде қиындықтар туындаса, info_admissions@nu.edu.kz мекенжайына хабарласыңыз. Сұрауларыңызды жіберу кезінде ЖСН және/немесе өтінім берушінің ID нөмірін қолданыңыз.

Оқуға қабылдау талаптары

Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы магистратура бағдарламаcына оқуға түсетін үміткерлерде:

 • Тиісті саладағы бакалавр (немесе баламасы) және/немесе магистр дәрежесінің (немесе баламасы) болуы тиіс. Өтінімдерді беру кезеңі ішінде соңғы оқу жылының студенттері ағымдағы ресми транскрипттерді ұсына алады. Оқуға қабылдауға ұсынылған үміткерлер Бағдарламаға қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін түпкілікті транскрипт пен дипломды ұсынулары тиіс. Университеттің түлектері кейіннен бір айдың ішінде дипломды ұсына отырып, дәреже берілгенін растайтын транскрипттің негізінде бағдарламаға қабылданады;
 • Үміткерлер өздері оқыған университеттен олардың мекемеде оқуын бітіргені және түпкілікті транскриптті және/немесе дипломды ресми табыс ету белгіленген күнге жоспарланғаны туралы растауын алғанда ғана шартты түрде оқуға қабылдануы мүмкін. Мұндай жағдайда оқуға қабылдау туралы шешімде үміткер қажетті құжаттарды Университетке ұсынатын уақыт кезеңі көрсетілуі тиіс;
 • ең төменгі CGPA 4.00-ден кемінде 2.75 немесе үміткердің дәрежесінің баламасы болуы;
 • ағылшын тілін білудің қажетті деңгейі;
 • жазудың көрнекті дағдылары, GRE немесе GMAT тестісіне сәйкес талдамалық және математикалық дағдылар (опциялық). GRE/GMAT ресми балы міндетті талап емес екендігіне қарамастан, үміткер GRE/GMAT жоғары балының көмегімен өз өтінімінің деңгейін жоғарылата алады;
 • негіздеме хатта Бағдарламаға қызығушылық пен уәждеменің жоғары деңгейін көрсетуі;
 • екі құпия ұсыным хат;
 • тек фармакология және токсикология саласындағы магистратура және Спорттық медицина және оңалту саласындағы магистратура бағдарламаларына ғана: жұмыс тәжірибесін растау, оның ішінде биологиялық және/немесе медициналық зерттеулерді жүзеге асыру бойынша волонтерлық жұмыс (бар болғанда). Бұл міндетті емес талап болса да, үміткер өзінің өтінім нысанын осындай растау құжаттарымен күшейте алады.

Ағылшын тілі бойынша ең төменгі талаптар

 • Бағдарламаға қабылдау үшін ағылшын тілі бойынша тестілеудің қорытындыларына қойылатын ең төменгі талаптар мынадай:
 • IELTS тесті бойынша жалпы балл 6,5 немесе жоғары (әрбір бөлім бойынша кемінде 6.0) немесе ETS сайтында жарияланған шкалаға сәйкес TOEFL-дің балама нәтижесі (Home edition-нан басқа);
 • Назарбаев Университетінің бағдарламасына дайындық жылына оқуға түсу үшін ағылшын тілін білудің IELTS тестісі бойынша нәтижелерге қойылатын ең төменгі талап 5,5 балды құрайды, бір бөлім бойынша 5.0 нәтижесімен немесе ETS сайтында жарияланған шкалаға сәйкес TOEFL-дің балама нәтижесі (Home edition-нан басқа);
 • Бағдарламаға түсетін үміткерлер Қабылдау комиссиясының шешімімен мынадай жағдайлардың бірінде:

- ағылшын тілі ресми қарым-қатынас, оқыту және күнделікті тұрмыстық тіл болып табылатын елде академиялық дәрежені алғанда;

- ағылшын тілінде оқытылатын бағдарламалар бойынша білім алу қорытындысы бойынша бакалавр немесе магистр дәрежесін алғанда;

- егер үміткер Университеттің түлегі болып табылса, ағылшын тілі бойынша тестілеу нәтижелерін ұсынудан босатылуы мүмкін.

Конкурсқа қатысуға онлайн өтінім беру кезеңінде талапкерлерге арналған құжаттар тізімі

 • Өтінімнің толтырылған нысаны;
 • Жеке куәлік немесе паспорт;
 • Аты-жөнін өзгерткенін растайтын ресми құжат (егер қолданылса);
 • Диплом берілген дәрежесімен және транскрипт;
 • Бағдарламаға құжаттарды онлайн тапсыру кезінде күші бар IELTS немесе TOEFL сертификаты (Home edition-нан басқа) (егер қолданылса);
 • Оқыту тілі ретіндегі ағылшын тілін білетіндігін растайтын құжат. (ағылшын тілінде оқытылатын бағдарлама бойынша білім беру негізінде академиялы дәреже берілген үміткерлер үшін ғана және IELTS немесе TOEFL (Home edition-нан басқа) сертификатын ұсынудан босату сұратылады);
 • Құжаттарды онлайн тапсыру сәтінде күші бар GRE/GMAT нәтижелері (опциямен);
 • Соңғы 12 айдың ішінде жазылған екі құпия ұсыным хат (ұсыным хат беретін тұлғалар электронды немесе қағаз нысанында ұсынады);
 • Негіздеме хат (500 сөз немесе одан аз);
 • Медициналық анықтама 075у (Қазақстан азаматтары үшін) немесе жалпы денсаулық жағдайын білдіретін ұқсас медициналық анықтама (халықаралық үміткерлер үшін);
 • Сотталғаны немесе сотталмағаны туралы анықтама;
 • Үміткердің/Студенттің жеке деректерін өңдеуге келісімі;
 • Тек фармакология және токсикология саласындағы магистратура және Спорттық медицина және оңалту саласындағы магистратура бағдарламаларына ғана: жұмыс тәжірибесін растау, оның ішінде түйіндемеде, ұсыным хаттарда, сондай-ақ басқа да құжаттарда биологиялық және/немесе медициналық зерттеулерді жүзеге асыру бойынша волонтерлық жұмыс (бар болғанда).
 • Қажет болған жағдайда Қабылдау комиссиясы немесе Қабылдау департаменті қосымша құжаттарды сұрай алады.

Маңызды күндер

2023-2024 академиялық жыл бойынша оқыту конкурсына қатысатын үміткерлер үшін маңызды күндер

Магистратура бағдарламаларына конкурсқа қатысуға онлайн өтінімдерді қабылдау мерзімі:

 • Шетел азаматтары үшін: 30 қараша 2022 ж. - 28 ақпан 2023 ж.
 • ҚР азаматтары үшін: 30 қараша 2022 ж. - 18 сәуір 2023 ж.

IELTS/TOEFL, GRE/GMAT сертификаттарын тапсырудың соңғы мерзімі:

 • Шетел азаматтары үшін: 15 наурыз 2023 ж.
 • ҚР азаматтары үшін: 15 наурыз 2023 ж.

Бағдарлау аптасының басталу күні: тамыз 2023

Оқудың басталуы: тамыз 2023

Үмікерлерге қойылатын статустар

Барлық тіркелген үміткерлер өз конкурсқа қатысу өтінімінің статусы туралы Жеке кабинетте таныса алады. Төмендегі статустардың сипаттамасы үміткердің Жеке кабинетінде қойылу ретімен орналастырылған.


Application in processing. Үміткердің құжаттарыңы тексерістен өтуде екенін білдіретін аралық статус. Қабылдау комиссиясы өтінімді және құжаттарды тексеріп, келесі кезең туралы хабарлайды. Қорытынды шешім туралы ақпарат үміткердің электрондық поштасына жіберілетін болады.


Does not meet entry requirements. Үміткер бағдарламаның ең төменгі қабылдау талаптарына сәйкес келмейді. Бұл статус Университеттің Студенттерді оқуға қабылдау департаменті өтініш нысандарын және құжаттарды тексергеннен кейін қойылады.


Disqualified. Емтихандағы немесе байқаудағы өрескел бұзушылықтар үшін конкурстан шығарылған. Мысалы, ол қасақана жалған ақпарат берді.


Rejected by Admissions Committee. Конкурс кезеңдердің бірінде Қабылдау комиссиясы үміткерді бағдарламаға ұсынбауға шешім қабылдады.


Transfer to another program. Үміткердің өтінішін қарастыру кезінде Қабылдау комиссиясы үміткерді сол мектептегі басқа бағдарлама Қабылдау комиссиясының қарауына ұсынуға шешім қабылдады.


Pending. Үміткердің өтініші қаралуда.


Waiting list. Қабылдау комиссиясы үміткердің өтінішін қарауды аяқтап, оны күту тізіміне қою туралы шешім қабылдады. Мұндай үміткерлер Университеттен хабарлама күтуі керек, өйткені басқа үміткерлер оқудан бас тартса, оларға оқуға шақыру хаты жіберілуі мүмкін.


Recommended for admission to Zero Year of Graduate programs. Қабылдау комиссиясы үмңткерді Zero Year of Graduate program бағдарламасына ұсынуға шешім қабылдады. “Магистратура бағдарламаларының дайындық жылы” (Zero Year of Graduate programs) – Назарбаев Университеті Мектептерінің магистратураға тікелей түсу үшін тілдік талаптарға сай келмейтін, магистрлік бағдарламаларға қарқынды тілдік, академиялық және ғылыми дайындықтары бар екі семестрлік күндізгі бағдарлама.


Recommended for admission to program. Қабылдау комиссиясы үміткерді бағдарламаға ұсынуға шешім қабылдады.


Recommended for conditional admission. Қабылдау комиссиясы үміткерді бағдарламаға шартты түрде ұсыну туралы шешім қабылдады. Үміткер көрсетілген мерзім ішінде қажетті құжаттарды тапсырып, шартты орындауы қажет.


Withdrawn. Конкурстан алып тастау туралы шешім қабылдаған үміткерлер.


Accepted Program admission offer. Статус оқуға шақыру хаттарын алған, келісімін берген және Университеттің ұсыным-хатындағы барлық шарттарын орындаған үміткерлерге қойылады


Accepted Zero Year of Graduate program admission offer. Статус Zero Year of Graduate programs бағдарламасына оқуға шақыру хаттарын алған, келісімін берген және Университеттің ұсыным-хатындағы барлық шарттарын орындаған үміткерлерге қойылады.


Refused admission offer. Үміткерді қабылдау ұсынылды, бірақ ол оқудан бас тартты.


Refused in favor of another NU program. Бірнеше жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламаға тапсырған үміткерлерге қатысты статус. Үміткер басқа бағдарламаны таңдау туралы шешім қабылдағанда қойылады.


Deferred. Үміткер бағдарламаға қабылданды, бірақ оқуын келесі жылға қалдыруға шешім қабылдады.


Did not submit the documents/Refused. Үміткер құжаттардың түпнұсқасын белгіленген уақытқа дейін тапсырмады, яғни Университетте білім алудан бас тартты.


Did not come to Orientation week/Refused. Үміткер оқу туралы ұсынысты қабылдады, құжаттарын тапсырды, бірақ бағдарлау аптасына қатыспады. Босатылған орынға күту тізіміндегі үміткерлерді шақыруға болады.


Enrolled to program. Үміткер Университетке негізгі бағдарламаға оқуға қабылданды. Статус Провосттың қабылдау туралы шешімі шыққаннан кейін қойылады.Үміткер ресми түрде студент болып саналады.


Enrolled to Zero Year of Graduate programs. Кандидат Zero Year of Graduate programs бағдарламасына қабылданды. Cтатус Провосттың қабылдау туралы шешімі шыққаннан кейін қойылады. Үміткер ресми түрде студент болып саналады.

Оқу бағдарламасы

“Қоғамдық денсаулық сақтау” мамандығы бойынша магистрі бағдарламасы екі жылдық күндізгі оқу бағдарламасы болып табылады. Бағдарлама денсаулық сақтаудың кең ауқымында тәжірибе жасау және денсаулық сақтау және медицина саласындағы білімдер жиынтығына үлес қосу үшін негізгі құзыреттерді қамтамасыз етеді. Оқу бағдарламасы жобаны жоспарлау мен бағалауды, аналитикалық эпидемиологиялық зерттеуді және статистикалық деректерді талдауды және модельдеуді, денсаулықтың күрделі детерминанттары мен денсаулық теңсіздіктіктерін түсінуді, мамандармен және жұртшылықпен тиімді қарым-қатынасты және көшбасшылықты қамтитын қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы негізгі ғылымдар мен негізгі басқару және аналитикалық дағдыларға бағытталған.


1 жыл: 1 Семестр

1 жыл: 2 Семестр

2 жыл: 1 Семестр

2 жыл: 2 Семестр

Оқытушылар құрамы

Сұрақтарыңыз бар ма?
Контактілеріңізді қалдырыңыз және біздің қабылдау менеджерлері жақын арада сізбен байланысады.