Патологиялық анатомия резидентура бағдарламасы

Кампус: Астана, Қазақстан, NUSOM ғимараты, ауруханалар

Тілі: Ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілі

Оқыту түрі: Күндізгі

Ұзақтығы: 3 жыл

Мансап: Резидентураны бітіргендер дәрігерлік қызметті жалғастыруда.

Жалпы ақпарат

Анатомиялық патология (AP) бойынша резидентура бағдарламасы адам ағзасының барлық органдар жүйесінен алынған патологиялық тіндерді түсіндіру және диагностикалау дағдылары бар жалпы бейінді патология жөніндегі дәрігер-мамандарды даярлауға бағытталған. Анатомиялық патология бойынша резидентура бағдарламасы АҚШ-тың Дипломнан кейінгі медициналық білім беру жөніндегі аккредиттеу кеңесінің (ACGME) талаптары («Анатомиялық (AP) және клиникалық (CP) патология бойынша дипломнан кейінгі медициналық білім беру бағдарламасына қойылатын ACGME талаптары») және оның алты (6) негізгі құзыреттері және олардың кезеңдері негізінде әзірленген. ACGME тек AP немесе CP үшін резидентура бағдарламасы бойынша кемінде 36 ай күндізгі оқуды және AP/CP аралас бағдарламасы бойынша кемінде 48 ай күндізгі оқуды белгілейді.


3 жыл ішінде резиденттер толық ауқымды немесе толық диагностикалық (клиникалық) союды, тіндердің үлгілерін алудың минималды инвазивті әдістерін (MITS), цитопатологияны, хирургиялық патологияны және интраоперациялық консультацияларды қоса алғанда, ротациялар негізінде мамандандырылған стендтерде жоғары сапалы зертханалық-практикалық оқытудан өтеді.


Бұл бағдарлама клиникалық жағдайда ауруханалардың патологанатомиялық зертханаларындағы клиникалық жұмысты аурулардың патологиялық және молекулалық механизмдерін зерттеумен біріктіру арқылы пациенттерді ғылыми негізделген емдеуді және медициналық практиканы ілгерілететін дәрігер-ғалымдар мен ғалымдарды дамытуға деген НУММ ұмтылысын көрсетеді. Бұл бастама парадигманың қазіргі уақытта елдің басқа оқу орындары ұсынатын дәстүрлі, дәлелдемелерге негізделмеген анатомиялық патология бойынша оқу бағдарламаларынан дәрігерлерді дәлелді және дербестендірілген медицина практикасы бойынша оқытудағы әлемдік тенденцияларға ауысуын білдіреді.

Анатомиялық патология бойынша резидентура бағдарламасының мақсаттары


Анатомиялық патология бойынша резидентура бағдарламасының мақсаттары:

 1. Анатомиялық патология үшін алты негізгі ACGME құзыреттілігі негізінде білікті патологоанатомдарды даярлау [пациенттерге күтім жасау (PC), медициналық білім (MK), кәсіпқойлық (P), жүйеге негізделген практика (SBP), практика негізінде оқыту және дамыту (PBLI), тұлғааралық қарым-қатынас дағдылары (ICS). (Дипломнан кейінгі медициналық білім беру бағдарламасына қойылатын ACGME талаптарын және даму кезеңдерін қараңыз.
 2. Маман-дәрігерлерді өз білімі мен дағдыларын зерттеуде, білім алуда және пациенттерге күтім жасау қызметтерінде қолдана алатын жалпы бейінді патолог-маман болуға даярлау.
 3. Түлектерді анатомиялық патологияның қосалқы мамандықтары бойынша дипломнан кейінгі медициналық даярлықты жалғастыру үшін анатомиялық патология саласындағы базалық құзыреттермен (мысалы, невропатология, гинекологиялық патология және нефропатология бойынша стипендиялар) қамтамасыз ету.

Бағдарлама бойынша оқыту нәтижелері

Анатомиялық патология бойынша резидентура бағдарламасын аяқтағаннан кейін түлектер ACGME «Дамудың негізгі кезеңдері» бағдарламасы бойынша бітіру тапсырмасын анатомиялық патология саласындағы тиісті деңгейде орындай алуы тиіс.


1.Пациенттерге күтім жасау (PC):

 • PC1: Есеп беру - Патология туралы есептің негізгі элементтерін айқындайды және уақтылы есеп беруді түсінетінін көрсетеді, сондай-ақ пациентке оңтайлы күтім жасау үшін патология туралы толық есептің маңыздылығын түсіндіреді.
 • PC2: Гроссинг - Гроссингтің маңыздылығын айқындайды және үлгілерді алу және қарапайым жағдайларды құжаттау үшін тиісті ресурстарды пайдаланады. Үлгіні дұрыс анықтамаудан аулақ болу үшін үлгінің тұтастығын сақтайды.
 • PC3: Шақырту бойынша өзара әрекеттесуді қоса алғанда, клиникалық кеңес беру- кеңес берудің пайдалылығын сипаттайды және кеңес беруде пайдалы, қолжетімді ресурстарды атайды.
 • PC4: Түсіндіру және диагностика - пациенттерге күтім жасау кезінде диагноздар мен талдау нәтижелерінің маңыздылығын талқылайды.
 • PC5: Мұздатылған секцияларды қоса алғанда, интраоперациялық кеңес беру (IOC)- IOS-қа қатысты байланыс үшін тиісті арналарды сипаттайды және үлгіге байланысты IOC тәсілдерінің түрленгіштігін талқылайды
 • PC6: Аутопсия- аутопсияның маңыздылығын сипаттайды, клиникалық жазбаларды зерттейді және клиникалық деректер мен сырқатнаманы қысқаша баяндайды; клиникалық топпен өзара әрекеттеседі.

2.Медициналық білім (MK)

 • МК1: Диагностикалық білім – анатомия, жасушалық және молекулалық жүйелер бойынша базалық медициналық білімін көрсетеді және аномальды гистология мен жасушалық биологияны анықтайды.
 • МК 2: Клиникалық пайымдау - релевантты ақпаратты және оның тиісті көздерін анықтау үшін клиникалық пайымдаудың негізгі құрылымын көрсетеді.

3.Жүйелік практика (SBP)

 • SBP 1: Пациенттердің қауіпсіздігі және сапаны арттыру- пациенттердің қауіпсіздігіне қатысты жалпы оқиғалар және оларды қалай хабарлау керектігі туралы білімін көрсетеді. Сапаны арттырудың негізгі әдіснамалары мен көрсеткіштері туралы білімін көрсетеді
 • SBP 2: Пациентке бағытталған күтімге арналған жүйелік навигация - кәсіпаралық командаларды пайдалана отырып, қалыпты жағдайларда пациенттерге күтім жасауды тиімді үйлестіреді және патологоанатомның денсаулық сақтау саласындағы халық пен қоғамдастықтың қажеттіліктерін қанағаттандырудағы рөлін мойындайды.
 • SBP 3: Денсаулық сақтау жүйесіндегі дәрігердің рөлі- Күрделі денсаулық сақтау жүйесінің негізгі компоненттерін және олардың өзара байланысын анықтайды. Денсаулық сақтау қызметтеріне ақы төлеудің негізгі жүйелерін және құжаттаманың есепшот ұсыну мен шығындарды өтеуге әсерін түсінеді.
 • SBP 4: Информатика - Аппараттық қамтамасыз етудің, операциялық жүйелердің, дерекқорлардың және жалпы мақсаттағы қосымшаларға арналған бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі техникалық тұжырымдамаларын білетінін көрсетеді; зертханаға тән бағдарламалық жасақтаманы, негізгі техникалық тұжырымдамалар мен интерфейстерді, жұмыс процесін, штрих-кодтың қолданылуын және автоматтандыру жүйелерін түсінеді.
 • SBP 5: Аккредиттеу, сәйкестік және сапа- Зертханаларды аккредиттеу керектігін, сондай-ақ сапаны бақылау және біліктілікті тексеру қажеттілігін білетінін көрсетеді.

4.Практика негізінде оқыту және жетілдіру (PBLI)

 • PBLI 1: Дәлелдерге негізделген практика және ғылым - Қарапайым жағдайларда диагностикалық жұмысты басқару үшін қолданылатын дәлелдерге қалай қол жеткізуге және таңдауға болатындығын көрсетеді; клиникалық зерттеулерге қолдануда пациенттің құпиялылығы, дербестігі және келісімі қажеттілігі туралы біледі.
 • PBLI 2: Рефлексивті практика және жеке өсуге ұмтылыс- Жұмыстан күткендері мен нақты нәтижелері арасындағы сәйкессіздіктерді анықтайды және жақсарту мүмкіндіктерін іздейді.

5.Кәсіпқойлық (P)

 • P1: Кәсіби мінез-құлық және әдеп қағидаттары- Ақпараттандырылған келісімнің, суррогаттық шешімдер қабылдаудың, құпиялылықтың және шектеулі ресурстар мен онымен байланысты тақырыптарды ұтымды пайдаланудың әдеп қағидаттарын білетіндігін көрсетеді.
 • P2: Жауапкершілік және адалдық - Тапсырмалар мен міндеттерді орындау туралы нұсқауларға немесе өтініштерге жедел жауап береді; егжей-тегжейге назар аудара отырып, олар үшін жауапкершілікті өзіне алады.
 • P3: Өзін-өзі тану және көмек іздеу- Өзінің білімі/дағдылары/мінез-құлқындағы шектеулерді мойындайды және сәйкесінше көмекке жүгінеді.

6.Тұлғааралық қарым-қатынас дағдылары (ICS)

 • ICS 1: Пациент пен отбасына бағытталған қарым-қатынас - сыйластықты көрсету және өзара түсіністік орнату үшін тіл мен вербалды емес мінез-құлықты қолданады.
 • ICS2: Кәсіпаралық және командалық қарым-қатынас- медициналық топтың барлық мүшелерін бағалайтын және сындарлы кері байланыстың пайдалылығын түсінетін тілді қолданады.
 • ICS 3: Денсаулық сақтау жүйелеріндегі байланыс- пациенттердің жеке медициналық ақпаратын қорғайды және оны тек мекеменің саясатына сәйкес береді; мәселелер бойынша ақпарат беру үшін департаменттің құрылымын таниды.

Тіркеу кезеңдері

1 ҚАДАМ. Жеке кабинетті құрыңыз

Жеке кабинетті құру үшін www.admissions.nu.edu.kz порталында тіркеліңіз. Жеке кабинетте берілген өтінім беру тәртібі туралы нұсқауларды оқыңыз.


2 ҚАДАМ. Өтінім формасын толтырып, қажетті құжаттарды тіркеңіз

Өтінім формасын толтырып, қажетті құжаттарды тіркеңіз:

1. Жеке куәліктің немесе төлқұжаттың сканерленген көшірмесі;

2. Жеке кабинеттегі үлгі бойынша қорытынды оқу үлгерімі туралы орта мектеп немесе жоғары оқу орны туралы аттестаттың (аттестат/диплом) сканерленген көшірмесі немесе мектептен анықтама (справка);

3. Ағылшын тіліндегі мотивациялық хат;

4. Сертификаттардың жарамды көшірмелері. Стандартталған тесттердің нәтижелері тест әкімшілері арқылы тікелей Университетке жіберілуі керек.


3 ҚАДАМ. Өтінім беру ақысын төлеңіз

Өтінім беру ақысы банк картасымен сіздің жеке кабинетіңіз арқылы онлайн режимінде төленеді.

Тіркелу жарнасы 10 000 теңгені құрайды. Тіркелу жарнасы өтінімдерді қабылдаудың бірінші бекітілген мерзімге дейін соңғы екі апта ішінде және өтінімдерді қабылдауды ұзарту кезеңінде төленген жағдайда төленетін сомадан 3 есе артады. Бұл сома қайтарылмайды.


4 ҚАДАМ. Тіркеу процесін аяқтаңыз

“Submit application” түймесін басу арқылы тіркеу процесін аяқтаңыз. Жіберілгеннен кейін үміткерлер өз өтінімдерін өзгерте алмайды.


5 ҚАДАМ. IELTS/TOEFL сертификаттарын жүктеп салыңыз

Жеке кабинетіңізде "Upload IELTS/TOEFL" секциясына IELTS/TOEFL сертификаттарын жүктеп, сертификат туралы қажетті ақпаратты толтырыңыз.


Одан арғы қадамдар

Өтініміңіздің статусы туралы білу үшін НУ Студенттерді қабылдау департаментінен және жеке кабинетіңізден келетін хабарландыруларды көру үшін электрондық поштаңызды тексеріңіз.


Тіркелу немесе онлайн өтінім беру кезінде қиындықтар туындаса, info_admissions@nu.edu.kz мекенжайына хабарласыңыз. Сұрауларыңызды жіберу кезінде ЖСН және/немесе өтінім берушінің ID нөмірін қолданыңыз.

Оқуға қабылдау талаптары

Шартсыз түрде оқуға алу бойынша бағдарламаға тапсыратын құжаттар үміткерлерде мыналар болуы тиіс:
 • Медицина мектептерінің бүкіләлемдік анықтамалығына сәйкес танылған университетте алынған МД дәрежесі немесе балама жоғары медициналық дәреже (елде тәуелсіз емдеуші дәрігер ретінде практикамен айналысу үшін тіркелу немесе сертификат алу құқығын беретін медициналық біліктіліктің ең жоғары деңгейі). Өтінімдерді беру кезеңі ішінде соңғы оқу жылының студенттері ағымдағы ресми транскрипттерді ұсына алады. Оқуға қабылдауға ұсынылған үміткерлер Бағдарламаға қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін түпкілікті транскрипт пен диплом ұсынулары тиіс. Университеттің түлектері кейіннен бір айдың ішінде дипломды ұсына отырып, дәреже берілгенін растайтын транскрипттің негізінде бағдарламаға қабылданады;
 • IELTS тесті бойынша жалпы балл 7.0 немесе жоғары (әрбір бөлім бойынша кемінде 6.0) немесе ETS сайтында жарияланған шкалаға сәйкес TOEFL-дің балама нәтижесі (Home edition-нан басқа);
 • медицина негіздері бойынша (іргелі ғылымдар) (BSE) немесе USMLE step 1 халықаралық емтихан нәтижелерімен есеп;
 • негіздеме хатта Бағдарламаға қызығушылық пен уәждеменің жоғары деңгейін көрсету;
 • 2 (екі) құпия ұсыным хат.

Білімінің және практикалық тәжірибенің сәйкестігін, сондай-ақ баламалықты және бұрын алынған дәрежелердің сәйкестігін Қабылдау комиссиясы Медицина мектептерінің бүкіл дүниежүзілік анықтамалығына сәйкес айқындайды.

Бағдарламаға түсетін үміткерлер Қабылдау комиссиясының шешімімен мынадай жағдайлардың бірінде:
 • ағылшын тілі ресми қарым-қатынас, оқыту және күнделікті тұрмыстық тіл болып табылатын елде Медицина докторы дәрежесін немесе балама жоғары медициналық дәреже алғанда;
 • ағылшын тілінде оқытылатын бағдарламалар бойынша Медицина докторы дәрежесін немесе балама жоғары медициналық дәреже алғанда;
 • егер үміткер Назарбаев Университетінің түлегі болып табылса, ағылшын тілі бойынша тестілеу нәтижелерін ұсынудан босатылуы мүмкін.

Конкурсқа қатысуға онлайн өтінім беру кезеңінде талапкерлерге арналған құжаттар тізімі

 • Өтінімнің толтырылған нысаны;
 • Жеке куәлік немесе паспорт;
 • Аты-жөнін өзгерткенін растайтын ресми құжат (егер қолданылса);
 • Медицина докторының дипломы немесе жоғары медициналық дәрежеге балама транскрипт;
 • Бағдарламаға құжаттарды онлайн тапсыру кезінде күші бар IELTS немесе TOEFL (Home edition-нан басқа) сертификаты (егер қолданылса);
 • Медицина негіздері халықаралық емтиханы (іргелі ғылымдар) (IFOM Basic Science) немесе USMLE step 1 емтиханы бойынша нәтижелері бар есеп;
 • Оқу немесе клиникалық мекемелер соңғы 12 айдың ішінде берген 2 құпия ұсыным хат, резидентураның нақты бағдарламасымен байланысты мекеме артықшылыққа ие (ұсыным беретін тұлғалар электронды немесе қағаз нысанында ұсынады);
 • Негіздеме хат (500 сөзден аз емес);
 • Медициналық анықтама 075у (резиденттер үшін) немесе жалпы денсаулық жағдайын көрсететін, ұқсас медициналық анықтама (шетелдік үміткерлер үшін);
 • Сотталғаны немесе сотталмағаны туралы анықтама;
 • Үміткердің/студенттің жеке деректерін өңдеуге келісімі.

Маңызды күндер

Резидентура бағдарламалаcына онлайн өтінім беру мерзімі - 2024 жылдың 12 ақпанынан 2024 жылдың 10 маусымына дейін.

Үмікерлерге қойылатын статустар

Барлық тіркелген үміткерлер өз конкурсқа қатысу өтінімінің статусы туралы Жеке кабинетте таныса алады. Төмендегі статустардың сипаттамасы үміткердің Жеке кабинетінде қойылу ретімен орналастырылған.


Application in processing. Үміткердің құжаттарыңы тексерістен өтуде екенін білдіретін аралық статус. Қабылдау комиссиясы өтінімді және құжаттарды тексеріп, келесі кезең туралы хабарлайды. Қорытынды шешім туралы ақпарат үміткердің электрондық поштасына жіберілетін болады.


Does not meet entry requirements. Үміткер бағдарламаның ең төменгі қабылдау талаптарына сәйкес келмейді. Бұл статус Университеттің Студенттерді оқуға қабылдау департаменті өтініш нысандарын және құжаттарды тексергеннен кейін қойылады.


Disqualified. Емтихандағы немесе байқаудағы өрескел бұзушылықтар үшін конкурстан шығарылған. Мысалы, ол қасақана жалған ақпарат берді.


Rejected by Admissions Committee. Конкурс кезеңдердің бірінде Қабылдау комиссиясы үміткерді бағдарламаға ұсынбауға шешім қабылдады.


Transfer to another program. Үміткердің өтінішін қарастыру кезінде Қабылдау комиссиясы үміткерді сол мектептегі басқа бағдарлама Қабылдау комиссиясының қарауына ұсынуға шешім қабылдады.


Pending. Үміткердің өтініші қаралуда.


Waiting list. Қабылдау комиссиясы үміткердің өтінішін қарауды аяқтап, оны күту тізіміне қою туралы шешім қабылдады. Мұндай үміткерлер Университеттен хабарлама күтуі керек, өйткені басқа үміткерлер оқудан бас тартса, оларға оқуға шақыру хаты жіберілуі мүмкін.


Recommended for admission to Zero Year of Graduate programs. Қабылдау комиссиясы үмңткерді Zero Year of Graduate program бағдарламасына ұсынуға шешім қабылдады. “Магистратура бағдарламаларының дайындық жылы” (Zero Year of Graduate programs) – Назарбаев Университеті Мектептерінің магистратураға тікелей түсу үшін тілдік талаптарға сай келмейтін, магистрлік бағдарламаларға қарқынды тілдік, академиялық және ғылыми дайындықтары бар екі семестрлік күндізгі бағдарлама.


Recommended for admission to program. Қабылдау комиссиясы үміткерді бағдарламаға ұсынуға шешім қабылдады.


Recommended for conditional admission. Қабылдау комиссиясы үміткерді бағдарламаға шартты түрде ұсыну туралы шешім қабылдады. Үміткер көрсетілген мерзім ішінде қажетті құжаттарды тапсырып, шартты орындауы қажет.


Withdrawn. Конкурстан алып тастау туралы шешім қабылдаған үміткерлер.


Accepted Program admission offer. Статус оқуға шақыру хаттарын алған, келісімін берген және Университеттің ұсыным-хатындағы барлық шарттарын орындаған үміткерлерге қойылады


Accepted Zero Year of Graduate program admission offer. Статус Zero Year of Graduate programs бағдарламасына оқуға шақыру хаттарын алған, келісімін берген және Университеттің ұсыным-хатындағы барлық шарттарын орындаған үміткерлерге қойылады.


Refused admission offer. Үміткерді қабылдау ұсынылды, бірақ ол оқудан бас тартты.


Refused in favor of another NU program. Бірнеше жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламаға тапсырған үміткерлерге қатысты статус. Үміткер басқа бағдарламаны таңдау туралы шешім қабылдағанда қойылады.


Deferred. Үміткер бағдарламаға қабылданды, бірақ оқуын келесі жылға қалдыруға шешім қабылдады.


Did not submit the documents/Refused. Үміткер құжаттардың түпнұсқасын белгіленген уақытқа дейін тапсырмады, яғни Университетте білім алудан бас тартты.


Did not come to Orientation week/Refused. Үміткер оқу туралы ұсынысты қабылдады, құжаттарын тапсырды, бірақ бағдарлау аптасына қатыспады. Босатылған орынға күту тізіміндегі үміткерлерді шақыруға болады.


Enrolled to program. Үміткер Университетке негізгі бағдарламаға оқуға қабылданды. Статус Провосттың қабылдау туралы шешімі шыққаннан кейін қойылады.Үміткер ресми түрде студент болып саналады.


Enrolled to Zero Year of Graduate programs. Кандидат Zero Year of Graduate programs бағдарламасына қабылданды. Cтатус Провосттың қабылдау туралы шешімі шыққаннан кейін қойылады. Үміткер ресми түрде студент болып саналады.

Оқу бағдарламасы

PGY-1

A. ХИРУРГИЯЛЫҚ ПАТОЛОГИЯ

Кесу/Гроссинг

 • Көптеген хирургиялық үлгілерді дәл және толық сипаттайды және тиісті бұғаттауды орындайды
 • Арнайы процедураларды немесе бояуды қажет ететін кесу кезінде үлгілерді таниды
 • Ерекше үлгілер бойынша тәжірибелі әріптестердің көмегіне қашан жүгіну керектігін біледі

Есеп беру

 • Хирургиялық үлгілер туралы есептерге тиісті маңызды сәттерді қосудан хабардар, мысалы, шеттері, лимфа түйіндері, градациясы және жіктелуі.
 • Оқулықтарға немесе журналдарға тиісті сілтемелер жасайды
 • Патология туралы есептерге кодтау жүйелерін тиісті түрде қолданады
 • Кең таралған патологиялық жағдайлардың көптеген жағдайларының ішінен хирургиялық патологияның кемінде 800 үлгісін зерттейді және бағалайды, сондай-ақ оларды емдеуші патологоанатоммен талқылайды.
 • Ісіктер мен өлім-жітім бойынша үлкен раундтарға, отырыстарға (педиатрия, жалпы ішкі медицина, жалпы хирургия, акушерлік және гинекология сияқты әртүрлі клиникалық мамандықтар бойынша) қатысады және патология туралы есептерді және осы жағдайлардың нәтижелерін (бақылаумен) басқа дәрігерлерге ұсынады.

Арнайы әдістер

 • В/Э өткізу әдістемелерін, мұздатылған кесіктерді білу және мұздатылған кесіктерді жүргізуге негізгі көрсеткіштерді меңгеру.

Аптадағы жағдай

 • Апта ішінде туындаған қызықты немесе күрделі жағдайлар талқыланатын апта сайынғы слайд-сессияларға/консенсус-конференцияларға қатысады.

B. АУТОПСИЯ

 • Өлімнің тарихы мен жағдайларын зерттеуді; денені сыртқы тексеруді; ағзаларды өрескел бөлшектеу мен кесуді, сондай-ақ осы жағдайға сәйкес келетін микроскопиялық және зертханалық нәтижелерді бақылаумен талдауды қоса алғанда, бақылаумен кемінде 20 ересекті сою.
 • Қолданыстағы хаттамаларда көзделген барлық қауіпсіздік рәсімдерін білу және сақтау.
 • Тәжірибелі патологоанатомдармен ми тіліктері бойынша бірнеше отырыстарға қатысу.

C. ЗЕРТХАНАЛЫҚ ИНФОРМАТИКА ЖӘНЕ ПАЦИЕНТТЕРДІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

 • Дерекқорларды, электрондық кестелерді, штрихкодтауды және оларды пациенттермен жұмыс істеуде қолдануды қоса алғанда, зертханадағы ақпараттық технологиялардан хабардар
 • Зертхана мен мәйітхананы жобалау және пайдалану кезінде денсаулықты сақтау және қауіпсіздік аспектілерін түсінеді.

D. ЗЕРТХАНАНЫ БАСҚАРУ

 • Анатомиялық патология зертханасын басқарумен байланысты ұлттық/аймақтық зертхананы басқару курстарына қатысады
 • Зертханалық медицина және патология жөніндегі ведомстволық, ұлттық немесе аймақтық комитетте резиденттің өкілі ретінде әрекет етеді.
 • Зертхананың шығыстары мен кірістерін есептеу мен болжауды, қауіпсіздік техникасы қағидаларын, кодтау мен есепшот ұсынуға сәйкестігін түсінеді.

E. АКАДЕМИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

Журнал клубы

 • Бұл ай сайын өткізіледі. Резиденттер соңғы 3-6 айда анатомиялық патология және зертханалық медицина саласындағы рецензияланған 10 жетекші журналдың бірінде жарияланған тиісті қолжазбаны кезекпен сыни тұрғыдан рецензиялайды.

Оқулықтарды рецензиялау күні

 • Бұл ай сайын өткізіледі. Резиденттер Роббинс пен Котранның «Аурулардың патологиялық негіздері» оқулығының әр тақырыбындағы маңызды ойларды кезекпен ұсынады және талқылайды (бірақ әрбір нақты жағдайда басқа мәтіндер де қарастырылуы мүмкін). Қазіргі уақытта мәтіннің ең соңғы редакциясымен ғана танысуға болады.

Дидактикалық оқыту

 • Бұл ай сайын өткізіледі. Оқытушылар немесе шақырылған сарапшылар несеп-жыныс жүйесінің патологиясы, сүт безінің патологиясы және т.б. сияқты арнайы қосалқы салада 45 минуттық дәріс оқиды. Бұл дәрістер қатерсіз және қатерлі зақымдануларды қамтиды және олардың алдында белгілі бір жүйенің немесе органның слайдтары бойынша гистологиялық викторинаның бір сағаттық сессиясы болады.

Семинарлар/Зерттеу-оқу курстары

 • Зерттеу әдіснамасы бойынша ғылыми семинарларға, зерттеу конференцияларына немесе курстарға жыл сайын қатысу қажет

PGY-2

A. ХИРУРГИЯЛЫҚ ПАТОЛОГИЯ

Кесу/Гроссинг

 • Бүйрек, жүйке тіндері мен бұлшықеттердің биопсиясы сияқты арнайы қосалқы препараттардың үлгілерін сауатты өңдейді.

Есеп беру

 • Кең таралған және сирек кездесетін патологиялық жағдайлардың жеткілікті санынан хирургиялық патологияның кемінде 600 үлгісін зерттейді және бағалайды
 • Дөрекі зерттеу кезінде көптеген жағдайлар үшін микроскопиялық диагнозды тұжырымдайды.
 • Ауруханадан шығарар алдында емдеуші патологоанатоммен жағдайларды алдын ала қарайды.
 • Ісіктер жөніндегі кеңестің тұрақты, ресми, клиникалық-патологиялық конференцияларына, үлкен раундтарына және отырыстарына қатысады.
 • Маманның қорытындысын талап ететін жағдайларды сенімді түрде анықтайды

Арнайы әдістер

 • Иммуногистохимия әдістерін біледі және жалпы диагностикалық мәселелерді шешу үшін арнайы бояуларды немесе иммуногистохимияны сенімді түрде сұрата алады
 • Терінің иммунофлюоресценциясын қоса алғанда, әдеттегі хирургиялық үлгілердің иммуногистохимиялық бояу нәтижелерін анық түсіндіреді.
 • In-Situ, Southern blotting гибридизациясы, ПТР және ағынды цитометрия сияқты кейбір молекулалық-биологиялық әдістердің базалық әдіснамасын түсінеді және патологиялық диагностикаға қосымша олардың қолданылуы мен шектеулерін біледі.

Мұздатылған учаскелер

 • Емдеуші патологоанатомның бақылауымен кемінде 50 интраоперациялық консультациялар мен ауруханадан шығаруды жүзеге асырады.

Аптадағы жағдай

 • PGY-1 сияқты слайдты келісу жөніндегі апта сайынғы конференцияларға қатысуды жалғастырады

B. ЦИТОПАТОЛОГИЯ

 • Эксфолиативті және аспирациялық цитологияның әртүрлі үлгілерін қоса алғанда, кемінде 800 цитологиялық үлгіні зерттейді
 • Әртүрлі цитологиялық диагноздарды клиникалық басқарудың салдарымен таныс
 • Аспирация және төсеніш шыны дайындау процедураларына қатысады және орындайды
 • Қатерлі ісіктердің негізгі түрлерін және ФНКЦ, жағындылар мен биологиялық сұйықтықтардағы реактивті өзгерістерді таниды.

C. АУТОПСИЯ

 • Өлі туылғандарды, перинаталдық және педиатриялық союды қоса алғанда, тағы 15 союды жүргізеді.
 • Өрескел және микроскопиялық зерттеулер нәтижелерінің жазбаша сипаттамасын дайындайды
 • Қосымша зерттеу қажет болған кезде таниды және токсикология мен микробиология сияқты тиісті үлгілерді алады.
 • Өлімнің себебі туралы пікір қалыптастыра білу
 • Нақты жағдайға байланысты клиникалық-патологиялық корреляцияны талқылайды
 • Оқытушымен сою туралы есепті қарайды.

D. ЗЕРТХАНАНЫ БАСҚАРУ

 • Зертханалық тексерулерге; әдістерді тексеруге қатысады; адам ресурстарын басқару қағидаттарын; біліктілік сынақтарын; денсаулық сақтау туралы есеп беруді; сапаны бақылау және сапаны қамтамасыз етуді; тәуекелдерді басқару; қауіпсіздік стандарттары және талаптарға сәйкестікті; аурухана мен зертхананы басқару жүйелерін пайдалануды түсінеді.
 • Зертхананы басқару бойынша аймақтық немесе ұлттық курстарға қатысады.

E. АКАДЕМИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

 • All PGY-1-де сипатталған барлық академиялық іс-шаралар PGY-2 және PGY-3-те жалғасатын болады.

PGY-3

A. ХИРУРГИЯЛЫҚ ПАТОЛОГИЯ

Гроссинг/Кесу

 • Ларингэктомия, мойынды кесу, сүйектер мен жұмсақ тіндердің үлкен резекциясы сияқты сирек үлгілерді толығымен өңдейді
 • Толық және барабар болып табылатын, бірақ шамадан тыс емес үлгілерден блоктарды тиімді алады

Есеп беру

 • Патологиялық жағдайлардың барабар үйлесімінде хирургиялық патологияның тағы 600 үлгісін зерттейді және бағалайды
 • Ең көп таралған патологиялық жағдайлар туралы дербес хабарлайды, бірақ оларды шығарар алдында емдеуші патологоанатоммен алдын ала келіседі.
 • Күрделі және/немесе сирек жағдайларды таниды және қажет болған жағдайда оларды мамандарға жібереді.

Арнайы әдістер

 • Иммуногистохимияны (IHC), иммунофлуоресценцияны және бүйрек биопсиясының электронды микроскопиясын дәл түсіндіреді
 • Кәдімгі гистопатологияға қосымша ПТР, ИГК, FISH және ағындық цитометрияны қолданады және қажет болған жағдайда патологиялық диагнозды тұжырымдайды
 • Әдеттегі мұздатылған кесіктерді сенімді түрде диагностикалайды және дәрігерлерге тиісті ұсынымдар береді.

Аптадағы жағдай

 • PGY-2 сияқты слайдтарды келісу жөніндегі апта сайынғы конференцияларға қатысуды жалғастырады

B. ЦИТОПАТОЛОГИЯ

 • Аспирациялық және эксфолиативті цитологиялық үлгілерден тұратын тағы 700 цитологиялық үлгіні зерттейді
 • Жатыр мойыны мен сүт безінің скринингтік бағдарламаларын ұйымдастыруды және басқаруды түсінеді
 • Цитопатологиядағы иммуноцитохимияның рөлін түсінеді және бұл әдісті цитологиялық диагностикада қолданады.
 • Қажет болған жағдайда тиісті маманның пікірін сұрай отырып, гинекологиялық және гинекологиялық емес цитология бойынша есептерді өз бетінше жасау тәжірибесін алады
 • Гинекологиялық цитологияны біліктілік тексеруге қатысады (EQA)
 • Әлеуетті жалған/оң және жалған/теріс цервикал жағындыларының мысалдарын зерттейді және таниды.
 • MLSO скринерлері/цитологиялық скринерлер іріктеген күмәнді және екіұшты цервикал жағындыларын тұрақты түрде зерттейді
 • Жіңішке ине аспирациясы процедураларына қатысады және аспираттарды орындайды және төсеніш шыны дайындайды

C. АУТОПСИЯ

 • Тағы 15 союды жалғастырады, оларға кемінде 5 перинаталдық/педиатриялық союды қосады
 • Қарыншалардың салыстырмалы мөлшерін бағалау үшін жүректі дұрыс кесуге қабілетті
 • Жүрек өткізгіш жүйесін кесуге қабілетті.
 • Жұлынды алып тастауға және ортаңғы құлақты тексеруге қабілетті

D. ЗЕРТХАНАНЫ БАСҚАРУ

 • Бекітілген зертханалық хаттамаларға және SOP-қа сәйкес зертханалық немесе имитациялық инспекцияларға, әдістерді валидациялауға, біліктілік сынақтарының нәтижелерін тексеруге, сапаны бақылауға және сапаны қамтамасыз етуге, сондай-ақ аурухана және зертханалық ақпараттық жүйелерді пайдалануға қатысуды жалғастырады.

E. АКАДЕМИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

 • PGY-2-дегі академиялық қызмет бойлық бағытта жалғасатын болады
 • «Медицина докторы» бағдарламасының студенттері үшін патология бойынша практикалық-зертханалық сабақтарға қатысады және өткізеді, сондай-ақ кафедра меңгерушісі бекіткен дәрістер оқиды.

Оқытушылар құрамы

Сұрақтарыңыз бар ма?
Контактілеріңізді қалдырыңыз және біздің қабылдау менеджерлері жақын арада сізбен байланысады.
2024-2025 жылдарға арналған резидентура бағдарламаларына өтініш беру мерзімі ашылады
Қүн
Сағат
Минут
Секунд